Przetargi.pl
Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy z dopuszczeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki, dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wewnętrzną instalacją gazu w Mosinie, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego gm. Mosina nr ew. Mosina dz. nr 1098.

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 109 500 , fax. 618 109 558
 • Data zamieszczenia: 2021-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 618 109 500, fax. 618 109 558
  REGON: 63125862600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy z dopuszczeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki, dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wewnętrzną instalacją gazu w Mosinie, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego gm. Mosina nr ew. Mosina dz. nr 1098.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy z dopuszczeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki, dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wewnętrzną instalacją gazu w Mosinie, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego gm. Mosina nr ew. Mosina dz. nr 1098. Budynek o następujących gabarytach powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie 444,16 m² powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie 493,72 m² kubatura budynku po rozbudowie i przebudowie 2280,16 m3 wysokość budynku po rozbudowie i przebudowie 5,18 m usytuowany w Mosinie, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego, dz. Nr ew.1098 obręb Mosina, jedn. ew: 302110_4. Mosina
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach