Przetargi.pl
Dostawa ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Gdański Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-328 Gdańsk Oliwa, Karwieńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5520041 , fax. 58 5521751
 • Data zamieszczenia: 2021-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Ogród Zoologiczny
  Karwieńska 3
  80-328 Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie
  tel. 58 5520041, fax. 58 5521751
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie I – śledź: śledź bałtycki głęboko mrożony pojedynczo odpowiadający PN-92/A-86758 - Śledziowate w szacunkowej ilości 35.000kg 2. Zadanie II - ryba słodkowodna: a) ryba słodkowodna cała głęboko mrożona, w szacunkowej ilości: 16.000kg w tym: - ciosa 4.000kg - płotka 10.000kg - stynka 2.000kg 3. Zadanie III – miód pszczeli: a) miód naturalny (opakowanie do 1kg) – 100kg b) pyłek kwiatowy – 1kg 4. Zadanie IV – jaja: a) jaja kurze: dowóz do GOZ - jaja kurze świeże konsumpcyjne kl. „L” – 26.650 szt. b) jaja przepiórcze: dowóz do GOZ - jaja przepiórcze – 1.690 szt. c) dowóz do Schroniska dla bezdomnych zwierząt (Gdańsk –Kokoszki, Przyrodników 14) jaja kurze świeże konsumpcyjne kl. „L” – 650 szt. – na zamówienie. 5. Zadanie V – bezkręgowce: CPV 03.32.50.00-3 a) świerszcz bananowy – 80.000 szt. (pakowane po 200szt.) b) mącznik młynarek (larwy) – 38 litrów c) dżdżownica duża w opakowaniach po 15 szt. – 2000 op. d) „robaki białe” (larwy muchy domowej) (op. 100ml) – 600 op. e) drewnowce (zoofobas) – 38 litrów f) szarańcza – 15.600 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną