Przetargi.pl
237/2022 Środek ochrony roślin DECIS MEGA 50EW lub równoważny

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, Mielżyńskich 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  Mielżyńskich 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  REGON: 000079728
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPaństwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  237/2022 Środek ochrony roślin DECIS MEGA 50EW lub równoważny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek ochrony roślin DECIS MEGA 50EW lub równoważny w ilości 50 litrów. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i jakościowe:INSEKTYCYDŚrodek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących.Ważność do użycia 15 miesięcy.W terminie jesiennym: w rzepaku ozimym – gnatarz rzepakowiec, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, mszyca kapuściana.W terminie wiosennym: w rzepaku ozimym – szkodniki łodygowe chowacz brukwiaczek,słodyszek rzepakowy.- szkodniki łuszczynowe : chowacz podobnik,pryszczarek kapustnik.W terminie wiosennym: w burakach cukrowych – mszyca burakowa, pchełka burakowa, drobnica burakowa i śmietka ćwiklanka.W terminie wiosennym: w pszenicy ozimej – mszyca i skrzypionkiZawartość substancji czynnej : Deltametryna 50 g/l (4,8%) (związek z grupy pyretroidów)Na potwierdzenie informacji w/w parametrów jakościowych środka równoważnego Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty charakterystyki środka równoważnego. Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24457000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach