Przetargi.pl
133-134 „Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ROM V”

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 227-40-91
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY
  ul. Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (32) 227-40-91
  REGON: 271176358
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyZakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  133-134 „Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ROM V”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1DIZ – 340/133/07/2022Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przyul. Cichej 12/47 w Tychach.Zadanie Nr 2DIZ – 340/134/07/2022Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przyul. Czarnieckiego 10/28 w Tychach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach