Przetargi.pl
Zapytanie ofertowe nr 163/2021 na dostawę półmasek oraz rękawiczek

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 894 218 , fax. 261 894 091
 • Data zamieszczenia: 2021-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów
  Wojska Polskiego 57
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 261 894 218, fax. 261 894 091
  REGON: 10043013000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wofitm.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie ofertowe nr 163/2021 na dostawę półmasek oraz rękawiczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa półmasek w ilości 365 szt.; dostawa rękawiczek nitrylowych rozmiar S w ilości 15 op.; dostawa rękawiczek nitrylowych rozmiar M w ilości 10 op.; dostawa rękawiczek nitrylowych rozmiar XL w ilości 75 op.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach