Przetargi.pl
Zapytanie o ofertę cenową usługi - wykonanie druków

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 320 615 , fax. 815 322 359
 • Data zamieszczenia: 2021-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Nowy Świat 3
  20-418 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 320 615, fax. 815 322 359
  REGON: 53930000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wijhars-lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie o ofertę cenową usługi - wykonanie druków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria i warunki zakupu towaru: „Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw” - w postaci druku samokopiującego posiadający biały oryginał i trzy kopie żółte (w bloku 25 szt numer druku w prawym rogu w nagłówku czerwonym tuszem) zamówienie w ciągu roku ok. 500 bloków. „Protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z zagranicy” w postaci druku samokopiującego posiadający biały oryginał i dwie kopie niebieskie (w bloku 25 szt numer druku w prawym rogu w nagłówku czerwonym tuszem) zamówienie w ciągu roku ok. 500 bloków. „Świadectwo jakości handlowej„ w postaci druku samokopiującego posiadający biały oryginał i dwie kopie żółte (w bloku 25 szt numer druku w lewym rogu w nagłówku czerwonym tuszem) zamówienie jednorazowe 10 bloków. „Protokół ważenia i znakowania opakowań chmielu i produktów chmielowych” w postaci druku samokopiującego posiadający biały oryginał i dwie kopie żółte (w bloku 30 szt) zamówienie jednorazowe ok. 15 bloków. „Protokół kontroli w zakresie dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego z kraju trzeciego, przywożonych zgodnie z art. 33 rozporządzenia Rady (WE)” w postaci druków samokopiujących posiadających oryginał biały i dwie kopie niebieskie (w bloku 50 szt tj. 25 szt 1 strona i 25 szt 2 strona, numer druku w prawym rogu tuszem czerwonym) zamówienie w ciągu roku 10 bloków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22900000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach