Przetargi.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowców

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31571 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2018-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników narady oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: 1) ZADANIE 1: Uczestnicy narady Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia na terenie miasta Wieliczka lub Niepołomice dla maksymalnie 24 uczestników narady, w terminie 19-21 września 2018r. 2) ZADANIE 2: Kierowcy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia na terenie gminy Wieliczka lub gminy Niepołomice dla maksymalnie 24 kierowców, w terminie 19-21 września 2018r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach