Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą pojemników na opady.

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Saperska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 299 096 , fax. 655 299 666
 • Data zamieszczenia: 2021-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.
  ul. Saperska 23
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 299 096, fax. 655 299 666
  REGON: 41141698100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzoleszno.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą pojemników na opady.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników na odpady. Łączna szacunkowa ilość wszystkich pojemników: a) Pojemniki 120 litrów na popiół, z napisem z przodu pojemnika „POPIÓŁ”, w kolorze grafitowym – 2 000 szt., b) Pojemniki 60 litrów na odpady komunalne, w kolorze grafitowym – 100 szt., c) Pojemniki 120 litrów na odpady komunalne w kolorze grafitowym – 500 szt., d) Pojemniki 240 litrów na odpady komunalne w kolorze grafitowym – 200 szt., e) Pojemniki 1100 litrów na odpady komunalne w kolorze grafitowym – 50 szt., f) Pojemniki 60 litrów na odpady biodegradowalne w kolorze brązowym z napisem z przodu pojemnika „BIO”, w kolorze brązowym – 100 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach