Przetargi.pl
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jasieńcu Iłżeckim ”

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu Iłżeckim ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, Jasieniec Iłżecki Górny
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 502336807, 502336807 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu Iłżeckim
  Jasieniec Iłżecki Górny 100
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 502336807, 502336807, fax. -
  REGON: 672762011

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jasieńcu Iłżeckim ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Jasieńcu Iłżeckim”. Przedmiot zamówienia: Średni samochód ratowniczo- gaśniczy: Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: • ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), • rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej, (Dz. U. z 2019r., poz.594), • norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 ( lub równoważnych). • Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). • Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019r., poz. 5). • Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu. • Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy napisy: „OSP w Jasieńcu Iłżeckim” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego + herb gminy Iłża. 3.1.1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Jasieńcu Iłżeckim, który musi spełniać następujące wymagania: PODWOZIE • Pojazd musi być fabrycznie nowy, a silnik i podwozie z kabiną muszą pochodzić od tego samego producenta, • Rok produkcji 2019 oraz z silnik o mocy nie mniejszej niż 210 kW,. • Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1). (lub równoważnej), • Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) (lub równoważnej), • Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego (w jaki sposób Oferent ma to wykazać?), • Pojazd musi posiadać następujące urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego w tym: a) dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z minimum trzema modułami LED, po minimum sześć LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane w kompozytową nadbudowę dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną opływowo. Na dachu kabiny musi znajdować się podświetlany napis „STRAŻ”, b) dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, c) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, d) urządzenie dźwiękowe (minimum pięć modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy minimum 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji, dźwiękowej, e) Wymaga się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) f) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED, g) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy i kierowcy. • Pojazd musi posiadać układ jezdny- stały napęd 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego. Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi tylnej, obręcze kół min 22,5”, • zawieszenie osi przedniej i tylnej pojazdu musi być mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów, • Samochód musi być wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6. Zbiornik paliwa min. 150 l, • Pojazd musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe, zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu z funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę. W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia, • układ hamulcowy pojazdu musi być wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny, • Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz w kamerę cofania z minimum 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym momencie, • Kabina pojazdu musi być czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy, • Wszystkie miejsca w pojeździe muszą być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, • Pojazd musi posiadać cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża, • Kabina pojazdu musi być wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, • Pojazd musi posiadać elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej, • Pojazd musi posiadać elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, • Pojazd musi posiadać listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi, • Pojazd musi posiadać schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej, • Pojazd musi posiadać wywietrznik dachowy, • przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej musi wynosić minimum 1500 mm, • fotel dla kierowcy musi posiadać pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała, • fotel dla dowódcy musi posiadać mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela, • W kabinie kierowcy musi być zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochód musi być wyposażony w instalację antenową wraz z anteną i Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon musi być zasilany oddzielną przetwornicą napięcia, • Pojazd musi posiadać sygnalizację otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, słownym, • Pojazd musi posiadać sygnalizację informującą o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, słownym ( o treści: ,,otwarte żaluzje”, ,,otwarte podesty”, ,,wysunięty maszt”), • Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację załączonego gniazda ładowania i stanu naładowania akumulatorów a także główny wyłącznik oświetlenia skrytek, • Pojazd musi również posiadać: a) sterowanie zraszaczami, b) sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, c) kontrolkę włączenia autopompy, d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, f) wskaźnik niskiego ciśnienia, g) wskaźnik wysokiego ciśnienia, • Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 mm, • Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości minimum 4 metry. Ładowarka musi być zamontowana na samochodzie, • Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, • Pojazd musi być wyposażony w następujące wyposażenie podwozia- (1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe) oraz hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie minimum 10 ton, • Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - błotniki i zderzaki – białe, • Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy musi być wyposażona w indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy oraz dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek, ZABUDOWA POŻARNICZA • Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia skrytek muszą być wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków gładką blachą nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone, • Drabina do wejścia na dach musi posiadać poręcze w górnej części ułatwiające wejście na dach i być umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym, • Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie musi być sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty”, • Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach, • Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki, • Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3szt na stronę) do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne, • Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu muszą być zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy, • Główny wyłącznik oświetlenia skrytek musi być zlokalizowany w kabinie kierowcy, • W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy, • Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”, • Dodatkowo wymagane są podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi, • Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, muszą być wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min.800 mm, wyposażona musi być w półki z regulacją wysokości, • Wymagane jest wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych, otwieranych regałów, wyposażonych w regulowane półki w przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość skrytki. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej, środkowej części nadwozia wyposażonej w półki, • Wszystkie półki w zabudowie muszą być wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek, • Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym, • Balustrady boczne dachu muszą być wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. Na dachu pojazdu musi być zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp., • Autopompa musi być dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3 przy ciśnieniu 8 bar i min 400 dm3 przy ciśnieniu 40 bar, • Układ musi posiadać możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: a) dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych, b) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, c) działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka, d) zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy, e) podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. • W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: a) manowakuometr, b) manometr niskiego ciśnienia, c) manometr wysokiego ciśnienia , d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, f) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, g) miernik prędkości obrotowej wału pompy, h) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne), i) kontrolka włączenia autopompy, j) licznik czasu-pracy autopompy. • W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: a) sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. • Pojazd musi posiadać przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy, • Pojazd musi posiadać dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy, • Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, • Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów, • Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem, • W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów, • Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy, • Zbiornik wody musi być wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 3 m3 (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej ±5%).Układ napełniania zbiornika musi być z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika, • Pojazd musi posiadać zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 10% pojemności zbiornika wody, odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, musi być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, • Pojazd musi być wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75 umieszczoną w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych, • Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: a) nasada wodna zasilająca kolor niebieski, b) nasada wodna tłoczna kolor czerwony, c) nasada środka pianotwórczego kolor żółty. • Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. • Działko wodno-pianowe DWP 16 musi mieć regulowaną wydajność min 800÷1600 l /min, i posiadać nakładkę do piany oraz z regulację strumienia (zwarty, rozproszony) i być umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. • Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – powinien być od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. • Pojazd musi być wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”. • Dodatkowo musi maszt spełniać następujące wymagania: a) obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony, b) złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, c) możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości , d) oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe (pilotem) sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50 m). • Samochód musi być wyposażony również w : a) instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy, b) wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej, c) światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi, d) pionową paletę obrotową w schowku bocznym na sprzęt burzący, e) podesty otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, żółte, umieszczone na bokach poprzecznych podestu. • Na pojeździe musi być zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Pozostałe wymagania jakie muszą być spełnione to: • Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu muszą być uzgodnione z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. • Montaż sprzętu stanowi koszt wykonawcy. • Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 36 miesięcy. • Wykonawca poda minimum jeden punkt serwisowy podwozia (adres serwisu podwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). • Wykonawca poda minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). • Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: a) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, b) aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, c) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. • Samochód musi być wydany z pełnym zbiornikiem paliwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach