Przetargi.pl
„Zakup paliwa ON, Pb 95, AdBlue”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, Plac Medyków 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu
  Plac Medyków 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  REGON: 000296495
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup paliwa ON, Pb 95, AdBlue”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu paliwa ON, Pb 95, AdBlue. Szczegółowe informacje Zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach