Przetargi.pl
„Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy’’

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8342200, 8342209, , fax. 598 343 354
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  ul. Sobieskiego 11
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 059 8342200, 8342209, , fax. 598 343 354
  REGON: 77089794000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pk.czluchow.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna, o ktorej mowa w art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu "karawan pogrzebowy”, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe: a) opis pojazdu bazowy fabrycznie nowego:- pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii, nie dopuszcza się pojazdów już rejestrowanych;- pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020;- silnik wysokoprężny o mocy do 130 kM, spełniający normy emisji spalin conanajmniej EURO 6;- pojemność skokowa silnika : 1,9 – 2 l;- skrzynia biegów manualna min 6-biegowa;- napęd na przód ;- wspomaganie układu kierowniczego- elektro-hydrauliczne;- hamulce tarczowe wentylowane przednie , hamulce tarczowe tylnej osi;- opony min 16", felgi stalowe, kołpaki plastikowe;- koło zapasowe pełnowymiarowe;- kolor czarny;- wyposażanie pojazdy bazowego:min. 2 poduszki powietrzne – wymagana poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;- system ABS/VSC i BA;- kierownica wielofunkcyjna;- okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie;- światła do jazdy;- przednie lampy halogenowe;- drzwi przesuwne po stronie prawej;- drzwi tylne- klapa tylna unoszona na sprężynach gazowych (teleskopowych) z szybą ogrzewaną i wycieraczką;- szyby boczne w 2 i 3 rzędzie stałe przyciemniane;- akustyczna przednia szyba z wycieraczkami;- pełna przegroda skrzyni ładunkowej przeszkolona;- kabina kierowcy:- 3 osobowa ( kierowca + 2 pasażerów), siedzenia;- fotel kierowcy regulowany tył – przód;- kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów;- dywaniki gumowe na podłodze;- schowki w drzwiach przednich;- zamykany schowek po stronie pasażera;- wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe;- kabina ogrzewana;- klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu;- centralny zamek;- immobiliser;- dwa klucze ; 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem;- radioodbiornik zdalne sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth,USB) z głośnikami;- tempomat i ogranicznik prędkości;- czujnik nie zapiętych pasów;- odcięcie paliwa w przypadku uderzenia;- czujnik zmierzchu (automatyczne świtała mijania);- wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucze do kół, gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy. b) Zabudowa: Przedział trumienny - fabrycznie nowa zabudowa – rok produkcji min. 2020; - zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych,elementy podłogowe i wyposażenia części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej; - wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość min. 2200 mm, szerokość –min.1200 mm, wysokość: min 1000 mm,; - wentylacja wyciągowa części trumiennej – elektryczna sterowana z kabiny kierowcy;- kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek zamontowany centralnie,wykonany ze stali nierdzewnej, wysuwany poza obrys samochodu, belka stabilizująca położenie trumny; - podłoga niska bezpośrednio na istniejącej, pokryta blachą nierdzewną z bokami do wysokości mni. 15 cm;- zabezpieczenia poprzeczne trumny;- uchwyty podłogowe do pasów ściągających:;- ściana grodziowa szczelna, pełna z szybą, przeszklona szkłem hartowanym bezpiecznym, całość wzmocniona konstrukcja stalową działowej oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej;- w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego;- oświetlenie punktowe w oprawach metalicznych z wkładem LED; min. 6;- w części trumiennej wszystkie szyby fabrycznie przyciemniane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo/a - jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie ofert zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/ rejestrze przedsiębiorców. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DZ. U. z 2019 roku, poz. 369 z późn. zm.) - wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych na otwarciu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach