Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021- III postępowanie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, ul. Niekłańska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 374 17 83 , fax. 41 374 17 91
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków
  ul. Niekłańska 15
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 374 17 83, fax. 41 374 17 91
  REGON: 29004267000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://staporkow.radom.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021- III postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną poprzez ich grodzenie, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stąporków w roku 2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach