Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie stacji HYDRO 4

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-673 Warszawa, Podleśna 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 56-94-280
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  Podleśna 61
  01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 56-94-280
  REGON: 000080507
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie stacji HYDRO 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 stacji hydrologicznych na terenie województwa łódzkiego oraz 1 stacji na terenie województwa wielkopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 stacji hydrologicznych na terenie województwa opolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 stacji hydrologicznych na terenie województwa łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 stacji hydrologicznych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz 1 stacji na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 stacji hydrologicznych na terenie województwa lubelskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 stacji hydrologicznych na terenie województwa mazowieckiego oraz 1 stacji na terenie województwa podlaskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1F do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 stacji hydrologicznych na terenie województwa opolskiego oraz 2 stacji na terenie województwa śląskiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1G do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 5 stacji hydrologicznych na terenie województwa śląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1H do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 stacji hydrologicznych na terenie województwa śląskiego oraz 1 stacji na terenie województwa małopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1I do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9 zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach