Przetargi.pl
Utrzymanie terenów ukwieconych Gminy

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, Rynek 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4725940 , fax. 018 4777921
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
  Rynek 31 31
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 018 4725940, fax. 018 4777921
  REGON: 00053025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie terenów ukwieconych Gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsadzanie kwiatami: - rabat; Rynek fontanna, Rynek pod lampą, Rynek rabaty wąskie, Rynek rabaty wąskie za pomnikiem, Rynek rabata koło postoju taxi, ul. 21 stycznia rabata z herbem, pomnik papieża, Powroźnik plac zabaw, Szczawnik centrum informacji turystycznej. - wazonów, - konstrukcji metalowych tj. herb, zegar, dzban ul. Grunwaldzka, paw, kosz ul. Grunwaldzka, wiewiórka, miś nr1, kosz Złockie, dzban Żegiestów, kosz Żegiestów, niedźwiedź duży, niedźwiedź mały, dzięcioł, jaszczurka, sowa, motyl, gil, kosz, dzban, ślimak, żaba, biedronka, miś nr2. - kwater wojennych na cmentarzu w Muszynie; I wojna światowa, II wojna światowa, - przy użyciu materiałów Wykonawcy i pielęgnacja w sezonie wegetacyjnym tych nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Zakres robót obejmuje A. Obsadzenia roślinami 1 rocznymi następujących elementów: 1. Wazony 21 szt. - Begonia koralowa - 30 szt. 2. Herb - Eszeweria w odmianach - 1200 - Rojnik w odmianach - 2000 szt. - Begonia semperflorens - 600 szt. - Rozchodnik w odmianach - 1400 szt. - Pelargonia bluszczowa - 60 szt. 3. Zegar - Eszeweria w odmianach - 350 szt. - Begonia semperflorens - 450 szt. - Santolina - 225 szt. - Rozchodnik w odmianach - 800 szt. 4. Dzban ul. Grunwaldzka - Begonia semperflorens - 500 szt. - Eszeweria w odmianach - 500 szt. - Rojnik w odmianach - 1000 szt. - Rozchodnik w odmianach - 1300 szt. - Begonia koralowa - 30 szt. 5. Paw a. Konstrukcja metalowa - Begonia semperflorens - 1000 szt. - Rojnik w odmianach - 1000 szt. - Rozchodnik w odmianach - 1400 szt. - Eszeweria w odmianach - 500 szt. - Coleus - 100 szt. - Begonia koralowa - 50 szt. b. Ogon - Begonia doniczkowa - 400 szt. - Maritima - 300 szt. - Tagetes - 350 szt. - Szałwia - 150 szt. 6. Kosz ul. Grunwaldzka - Begonia koralowa - 30 szt. - Rozchodnik w odmianach - 470 szt. - Rojnik w odmianach - 500 szt. 7. Wiewiórka - Eszeweria w odmianach - 1000 szt. - Rojnik w odmianach - 3000 szt. - Begonia semperflorens - 2000 szt. - Rozchodnik w odmianach - 1600 szt. - Tagetes - 300 szt. 8. Miś - Eszeweria w odmianach - 500 szt. - Rojnik w odmianach - 2000 szt. - Begonia semperflorens - 1000 szt. - Rozchodnik w odmianach - 2000 szt. - Tagetes - 180 szt. 9. Kosz Złockie - Eszeweria w odmianach - 200 szt. - Begonia semperflorens - 500 szt. - Rozchodnik w odmianach - 700 szt. - Fuksja - 30 szt. 10. Dzban Żegiestów - Pelargonia - 30 szt. - Rozchodnik w odmianach - 1600 szt. - Begonia semperflorens - 500 szt. - Eszeweria w odmianach - 200 szt. - Rojnik w odmianach - 1000 szt. - Coleus - 200 szt. - Plektantus - 500 szt. 11. Kosz Żegiestów - Rozchodnik w odmianach - 500 szt. - Begonia semperflorens - 100 szt. - Eszeweria w odmianach - 200 szt. - Rojnik w odmianach - 600 szt. - Dalia - 60 szt. - Tagetes - 200 szt. 12. Niedźwiedź duży - Rozchodnik w odmianach - 1500 szt. - Rojnik w odmianach - 1500 szt. - Coleus - 500 szt. - Eszeweria w odmianach - 100 szt. - Chlorofytum - 500 szt. - Plektantus - 500 szt. - Begonia semperflorens - 2000 szt. 13. Niedźwiedź mały - Rozchodnik w odmianach - 1600 szt. - Rojnik w odmianach - 1600 szt. - Coleus - 200 szt. - Eszeweria w odmianach - 100 szt. - Plektantus - 500 szt. - Begonia semperflorens - 1000 szt. 14. Dzięcioł - Rozchodnik w odmianach - 1850 szt. - Begonia semperflorens - 2000 szt. - Eszeweria w odmianach - 500 szt. - Rojnik w odmianach - 1950 szt. - Begonia koralowa - 100 szt. - Tagetes - 300 szt. - Plektantus - 500 szt. 15.Jaszczurka - Rozchodnik w odmianach - 1700 szt. - Begonia semperflorens - 700 szt. - Eszeweria w odmianach - 100 szt. - Rojnik w odmianach - 2000 szt. - Coleus - 300 szt. 16. Sowa - Rozchodnik w odmianach - 1100 szt. - Begonia semperflorens - 1000 szt. - Eszeweria w odmianach - 500 szt. - Rojnik w odmianach - 200 szt. 17. Motyl - Żeniszek holenderski - 100 szt. - Begonia doniczkowa - 700 szt. - Maritima - 150 szt. 18. Cmentarz a) I Wojna Światowa - Begonia semperflorens - 300 szt. - Bratki (01.11.) - 300 szt. b) II Wojna Światowa - Begonia semperflorens - 150 szt. - Bratki (01.11.) - 300 szt. 19. Rynek koło fontanny - Coleus - 300 szt. - Maritima - 300 szt. - Begonia semperflorens - 500 szt. - Żeniszek holenderski - 400 szt. 20. Rynek pod lampą - Fuksja - 200 szt. - Plektantus - 100 szt. 21. Rynek rabaty wąskie - Lwia paszcza 750 szt. 22. Rabaty wąskie za pomnikiem - Szałwia -600szt. 23. Rabata koło postoju taxi - Dalia karłowa-180szt. 24. Rabata za herbem - Dalia karłowa-180szt. 25. Powroźnik plac zabaw po przekwitnięciu tulipanów - Szałwia - 300 szt. - Maritima - 300 szt. - Begonia semperflorens - 400 szt. - Żeniszek - 500 szt. 26. Szczawnik centrum informacji turystycznej po przekwitnięciu tulipanów - Begonia koralowa - 300 szt. - Plektantus - 300 szt. - Żeniszek - 150 szt. 27. Pomnik papieża - Dalia karłowa żółta-100szt. - Begonia semperflores-500szt 28. Gil - Begonia semperflores - 1000szt. - Rozchodnik w odmianach - 1000szt. - Eszeweria - 800 szt. - Rojnik w odmianach- 1000szt. 29. Kosz - Rojnik w odmianach- 800szt. - Eszeweria- 500szt. - Begonia semperflores- 600 - Rozchodnik w odmianach - 1300szt. - Dalia karłowa -30szt. 30. Dzban - Begonia semperflorens - 1000 szt. - Eszeweria w odmianach - 500 szt. - Rojnik w odmianach - 1000 szt. - Rozchodnik w odmianach - 1300 szt. - Begonia koralowa - 30 szt. 31. Ślimak - Eszeweria- 500szt. - Rozchodnik w odmianach- 1000 szt. - Rojnik w odmianach- 500 szt. - Koleus- 500 szt. - Begonia semperflorens- 500 szt. 32. Żaba - Eszeweria- 1500 szt. - Rozchodnik w odmianach- 2500 szt. - Rojnik w odmianach- 1300 szt. - Begonia semperflorens- 200szt. 33. Biedronka - Rojnik w odmianach- 500szt. - Eszeweria w odmianach- 200szt - Koleus- 300szt. - Begonia semperflorens- 1000szt. 34.Miś - Turzyca - 1000szt. - Konwalnik- 500szt. - Eszeweria- 500 szt. - Rozchodnik w odmianach- 1000 szt. - Rojnik w odmianach- 800 szt. - Begonia semperflorens- 1000szt. b) tulipany - nasadzenia istniejące - Rynek koło fontanny - Powroźnik plac zabaw po przekwitnięciu tulipanów - Szczawnik centrum informacji turystycznej po przekwitnięciu tulipanów Uwaga: w okresie jesiennym dokonać nasadzeń uzupełniających Ponadto zakres prac obejmuje: -przygotowanie gruntu pod nasadzenia, -podlewanie, -zasilanie nawozami mineralnymi, -pielenie, -ręczne obcinanie trawników przy rabatach, -przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści, -dosadzanie sadzonek, które mogą zostać uszkodzone przez warunki atmosferyczne oraz zwierzęta i osoby trzecie, -zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, -odchwaszczanie, -zakopcowanie i odkopcowanie w przypadku rabat różanych, a w przypadku rabat tulipanowych wycięcie suchego kwiatostanu, -przygotowanie gruntu na okres zimowy i zabezpieczenie nasadzeń wieloletnich, 1)Częstotliwość wykonywania prac pielęgnacyjnych i porządkowych ma zapewnić stały estetyczny wygląd miasta i powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych oraz pór roku. To samo dotyczy wymiany kwiatów. 2)Konstrukcje metalowe można wykonywać w dowolnych kompozycjach, dobór gatunkowy roślin i kolorystyka zależy od koncepcji Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 3)Uzyskane w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia odpady stałe i odpady w postaci masy zielonej Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zutylizuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muszyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach