Przetargi.pl
Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023 roku.

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 30-311 Kraków, Wygrana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00 , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2021-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  Wygrana 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kbf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023 roku. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: część 1 - Usługi sprzątania Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie; część 2 - Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu Solnego, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach