Przetargi.pl
Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i w jednostkach podległych Nr spr. 145/13

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i w jednostkach podległych Nr spr. 145/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotów świadczących usługi mycia pojazdów służbowych dla KWP zs. w Radomiu i jednostek Policji jej podległych KWP zs. w Radomiu + KMP Płock + SPPP Płock + KGP, KPP Ciechanów , KPP Grójec, KPP Lipsko, KPP Maków Maz. KPP Płońsk, KPP Przasnysz, KPP Węgrów, KPP Sokołów Podlaski, KPP Zwoleń, KPP Żuromin, KPP Żyrardów, KPP Sochaczew, KPP Białobrzegi, KPP Łosice, KPP Ostrów Mazowiecka, KPP Przysucha 3.2.Zakres czynności obejmujących usługę mycia pojazdów mycie wstępne, mycie zasadnicze z dodatkiem środka myjącego, mycie kół pojazdu, osuszenie pojazdu, 3.3.Rodzaje pojazdów dla których świadczone będą usługi mycia motocykle, samochody osobowe, samochody typu furgon samochody osobowo terenowe autobusy 3.4.Miejsce wykonywania usługi musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta właściwej KMP/KPP/KP, dla której świadczone będą usługi mycia. 3.5.Myjnia Wykonawcy musi umożliwić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone i w oznakowaniu policyjnym. 3.6.Wykonawca musi świadczyć usługi mycia pojazdów służbowych poza kolejnością. 3.7 Łączny czas oczekiwania na wykonanie usługi i zakończenia mycia nie może przekroczyć 20 minut
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501123006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach