Przetargi.pl
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie i Pile

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 60354 Poznań, ul. Marcelińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 88 63 300 , fax. 61 867 25 21
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Marcelińska 44
  60354 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 88 63 300, fax. 61 867 25 21
  REGON: 00029383500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie i Pile
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz podległych mu Oddziałów Terenowych w Wągrowcu, Lesznie i Pile. Pakiet Nr 1 Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Pakiet Nr 2 Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Oddziału Terenowego w Wągrowcu Pakiet Nr 3 Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Oddziału Terenowego w Lesznie Pakiet Nr 4 Odbiór, transport i unieszkodliwianie – spalanie zakaźnych odpadów medycznych z Oddziału Terenowego w Pile
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach