Przetargi.pl
Torebki celofanowe

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 47 72 157 16 , malgorzata.karolewska@policja.gov.pl , fax. +48 477215669
 • Data zamieszczenia: 2021-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  Al. Ujazdowskie 7
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 47 72 157 16 , malgorzata.karolewska@policja.gov.pl, fax. +48 477215669
  REGON: 14270701100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Torebki celofanowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Torebki celofanowe z taśmą, 15 x 20 cm, 100 szt./op. - 15 opakowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach