Przetargi.pl
Świadczenie usług koparko – ładowarki podczas usuwania awarii sieci oraz budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Pozezdrze w 2022 roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-610 Pozezdrze, Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874445033, 725644000
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  Wolności 4C
  11-610 Pozezdrze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874445033, 725644000
  REGON: 369261967
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkpozezdrze.pl/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. ze 100% własność Gmina Pozezdrze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług koparko – ładowarki podczas usuwania awarii sieci oraz budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Pozezdrze w 2022 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług koparko – ładowarką wraz z obsługą operatorską podczas usuwania awarii sieci oraz budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Pozezdrze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach