Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola w Świętoszowicach, w roku 2023

GMINNE PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTOSZOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 42-674 Zbrosławice, Mikulczycka 89
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNE PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTOSZOWICACH
  Mikulczycka 89
  42-674 Zbrosławice, woj. śląskie
  REGON: 271513028
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola w Świętoszowicach, w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Produkty mleczarskieSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawiera załącznik 5.1. do SWZ – formularz cenowy, stanowiący integralną część SWZ.Część II - Mięso świeże: wołowe, wieprzowe i cielęce, produkty mięsne, wędliny, dróbSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawiera załącznik 5.2. do SWZ – formularz cenowy, stanowiący integralną część SWZ.Część III - Owoce, warzywa i podobne produkty.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawiera załącznik 5.3. do SWZ – formularz cenowy, stanowiący integralną część SWZ.Część IV - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawiera załącznik 5.4. do SWZ – formularz cenowy, stanowiący integralną część SWZ.Część V - Różne produkty spożywcze i jajka.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawiera załącznik 5.5. do SWZ – formularz cenowy, stanowiący integralną część SWZCzęść VI - Produkty głęboko mrożone i ryby.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawiera załącznik 5.6. do SWZ – formularz cenowy, stanowiący integralną część SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach