Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach -Dziedzicach w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Łukasiewicza 37
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach
  Łukasiewicza 37
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  REGON: 368181746
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp6.czechowice-dziedzice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach -Dziedzicach w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część NR 1 PRODUKTY MLECZARSKIE Część NR 1 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurtyCzęść NR 2 MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE DROBIOWE - mięso powinna być świeże, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przyprawCzęść 3 PIECZYWO bez polepszaczy, środków konserwujących i wzbogacających smak innych niż naturalneCzęść NR 4 WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE - owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza się nieregularny intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń.Część NR 5 MROŻONKI WARZYWA I OWOCE, RYBY MROŻONE owoce, warzywa odpowiednio mrożone, owoce i warzywa niepokruszone, z niewielką ilością loduCzęść RYBY mrożone odpowiednio całe, zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, do10% glazury SHP. maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 20% , filet ok. 175-340 gCzęść NR 6 PRODUKTY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencjizdrowe , produkty zdrowe zbożoweCzęść nr 7 PRODUKTY GARMAŻERYJNE -świeże, równej wielkości, nieposklejane, z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych (z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników) zawierających nie więcej niż 10g cukru i 10g tłuszczu w 100g produktu.Zawartość farszu nie mniej niż 60% produktu gotowego do spożycia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach