Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Miasto i Gmina Pilawa ogłasza przetarg

 • Adres: 08440 Pilawa, Al. Wyzwolenia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 856 110 , fax. 256 856 083
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pilawa
  Al. Wyzwolenia 158
  08440 Pilawa, woj. mazowieckie
  tel. 256 856 110, fax. 256 856 083
  REGON: 54950700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie Zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, przedmiar robót – załącznik do SIWZ. Zamówienie powyżej kwoty 30 000 euro oraz poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach