Przetargi.pl
Roboty budowlane, remontowe i dostawa w budynku Oddziału ZUS w Koszalinie i budynkach podległych Inspektoratów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-950 Koszalin, ul. Juliana Fałata 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3485533 , fax. 94 3425262
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
  ul. Juliana Fałata 30 30
  75-950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3485533, fax. 94 3425262
  REGON: 00001775600435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane, remontowe i dostawa w budynku Oddziału ZUS w Koszalinie i budynkach podległych Inspektoratów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, remontowe i dostawa w budynku Oddziału ZUS w Koszalinie i budynkach podległych Inspektoratów. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa systemu kontroli dostępu SKD w Inspektoracie ZUS w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1. Rozbudowa instalacji kontroli dostępu SKD do magazynów dokumentacji w obiegu bieżącym w pomieszczeniach 4 i 17 mieszczących się na parterze Inspektoratu; podłączenie instalacji do istniejącego systemu SKD Unikard. Zadanie nr 2 - Rozbudowa sieci strukturalnej w Oddziale ZUS w Koszalinie, ul. Fałata 30 oraz w budynkach Inspektoratów w: Białogardzie, ul. Wojska Polskiego 56; Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 30; Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 21; Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1; Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 1; Wałczu, ul. Dąbrowskiego 11; Rozbudowa sieci strukturalnej w kat. 6 UTP o 41 punktów elektryczno - logicznych (1PEL - 2 gniazda logiczne, 3 gniazda elektryczne typu DATA) w wyznaczonych pomieszczeniach. Gniazda będą służyły do podłączenia drukarek sieciowych i dodatkowych stacji roboczych. Zadanie nr 3 - Rozbudowa sieci telewizji dozorowej w Inspektoracie ZUS w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 11; Rozbudowa systemu telewizji dozorowej poprzez dostawę nowego rejestratora cyfrowego i 4 kamer zewnętrznych oraz ich montaż w miejsce istniejących wraz z podłączeniem do istniejącego systemu w budynku Inspektoratu. W skład systemu telewizji dozorowej mają wchodzić wymienione urządzenia o następujących parametrach technicznych nie gorszych niż: rejestratory cyfrowe: współpraca z systemami analogowymi HD-CVI i IP; wyjścia wideo: 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x BNC (CVBS); rejestrator trybrydowy 16 x (HDCVI, IP, Analog) + 16 x IP; maks. Rozdzielczość nagrywania 1920 x 1080 (2mpx); kompresja H.264 dual stream; prędkość zapisu: główny strumień HDCVI: 2Mpx (1080p) - 400kl/s, 1Mpx (720p) - 400 kl/s; główny strumień IP: 2Mpx (1080p) - 400 kl/s, 1Mpx(720p) - 400 kl/s; główny strumień ANALOG: 960H - 400 kl/s; ekstra strumień CIF/QCIF - 400 kl/s; obsługa dysków 4 x HDD, maks. 16TB; interfejs: RS485, RS232, SPOT (HDMI2), eSATA (max 8TB); wejście/wyjście audio: 4/1(BNC), 1/1 (BNC Mikrofon); podział ekranu 1/4/8/9/16; Ethernet: 1 x Rj45 10/100/1000; Dyski twarde: 2 sztuki, każdy po 4TB, do pracy ciągłej; Stacjonarne kamery cyfrowe CCTV: kamera metalowa tubowa z promiennikiem IR; obsługa standardu HDCVI; rozdzielczość 1080p - 1920 x 1080px; obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 - 12 mm z zewnętrzną regulacją ostrości; promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m; przetwornik 1/2,8 cala 2MP CMOS; obudowa zintegrowana IP66; max. 25 kl/s przy rozdzielczości 1080p; czułość: 0lux/F/2.0 (wł. IR); funkcje AGC, AES, BLC, 3DNR; funkcja dualna Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR); zasilanie 12 VDC/6w; temp. pracy od -20?C do +45?C; Wszystkie urządzenia w/w systemów muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą zamontowania oraz posiadać gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 2 lata. Zadanie nr 4 - Malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi, malowanie stolarki drzwiowej, wymiana okładzin schodów zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 30; a) Roboty malarskie: przygotowanie powierzchni do malowania; gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych w ilości 1664,53 m?; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów na przygotowanym podłożu w ilości 1664,53 m?; ściany - kolory pastelowe (ecru), na Sali Obsługi Klienta wg. palety RAL - nr 6019 (zieleń - odcień do akceptacji przez Zamawiającego), sufity (w tym sufity podwieszane) - kolor biały; oczyszczenie stolarki drzwiowej, naświetli drzwiowych, ewentualnie szpachlowanie wraz z dwukrotnym malowaniem farbą akrylową do drewna w ilości 44,00 m?; dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej w ilości 3,24 m?; b) Wymiana okładzin schodów zewnętrznych: rozebranie okładzin schodów zewnętrznych z płytek wraz z robotami towarzyszącymi, niwelacja podłoża w ilości 21,64 m?; ułożenie gotowych elementów z płyt betonowych z Grysem Płukanym wraz z robotami towarzyszącymi w ilości 21,64 m?; dwukrotne malowanie barierek farbą olejną w ilości 9,63 m?; c) Wywóz gruzu, utylizacja; Zadanie nr 5 - Wymiana pokrycia dachowego, malowanie elewacji w Inspektoracie ZUS w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 1; a) Wymiana pokrycia dachowego, dachówki betonowej na ceramiczną w kolorze istniejącej (ciemny brąz) w ilości 600,72 m? wraz z robotami towarzyszącymi: demontaż i ponowny montaż instalacji i urządzeń kolidujących (instalacja odgromowa, płotki śniegowe, itp.); wymiana rynny z PCV na rynnę z blachy powlekanej w kolorze brązowym w ilości 67,15 mb; wymiana rur spustowych z PCV na rury z blachy powlekanej w kolorze brązowym w ilości 60,68 mb; wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej w kolorze brązowym w ilości 15,07 m?; wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy zewnętrzne typu LED w ilości 7 szt.; wymiana okien połaciowych w ilości 3 szt. (zbieżnych z istniejącymi); wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką w ilości 600,72 m?; wymiana folii dachowej (membrany paroprzepuszczalnej) w ilości 600,72 m?; Parametry dachówki ceramicznej - co najmniej 20 lat gwarancji producenta na materiał, odpornej na działanie czynników atmosferycznych (w tym przesiąkliwości i mrozu), powłoka angoby lub glazury. Parametry membrany paroprzepuszczalnej nie gorsze niż: masa powierzchniowa 150g/m?; klasa odporności ogniowej E; temperatura użytkowania od -40?C do +80?C; wytrzymałość na rozerwanie: wzdłuż: 270N/5 cm (+/- 20N); w poprzek: 220N/5 cm (+/- 15N); paroprzepuszczalność w granicach 2000 - 4000 g/m?/24h; wartość Sd 0,02 m (+0,4 / -0,01 m); wodoszczelność W1; stabilizacja przeciw UV: 2 miesiące; Parametry okien połaciowych wraz z kołnierzem: wymiary: 78 x 140 cm; materiał: drewno klejone z szybą energooszczędną hartowaną o współczynniku przenikania nie gorszym niż: Uw = 1,4 W/m?K; Ug = 1,1 W/m?K; Okna spójne z istniejącymi. b Malowanie elewacji: demontaż i ponowny montaż instalacji i urządzeń kolidujących (klimatyzatory, instalacja monitoringu, itp.); oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża elewacji w ilości 509,21 m?; naprawa uszkodzonych zarysowań elewacji; gruntowanie i wzmocnienie ścian i murków preparatem do zastosowania na podłoża nieorganiczne w ilości 509,21 m?, zgodnie z zaleceniami producenta farby (wg. jednego systemu); dwukrotne malowanie ścian i murków farbą elewacyjną w ilości 509,21 m?; dwukrotne malowanie drzwi i bramy garażowej w kolorze brązowym w ilości 8,18 m?; spoinowanie murków - rolki z cegły klinkierowej w ilości 30,29 m?; wymiana podbitki typu Siding w kolorze białym w ilości 162,29 m?; Parametry farby elewacyjnej: min. 5 lat gwarancji producenta na odporność farby elewacyjnej na warunki atmosferyczne w tym na zazielenienie elewacji, farba powinna posiadać efekt samooczyszczenia, powinna być dodatkowo wzmocniona środkami zwiększającymi jej odporność na oddziaływanie algi grzybów, powinna posiadać wysoką przepuszczalność Co2 i pary wodnej, wysoką odporność na działanie wody i zabrudzenia. Parametry techniczne nie gorsze niż: gęstość: ok. 1,5g/cm?, min 1,45 g/cm?; odczyn: pH 8-10; współczynnik przenikania wody kategorii W3 wg. PN-EN 1062,1; opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd <_ 0,08 m wg. PN-EN 1062-1; grubość powłoki kategorii E3, 100-200 ?m wg. PN-EN 1062-1; wielkość ziarna kategorii S1 wg. PN-EN 1062-1; c) Wywóz gruzu, utylizacja. Dla wszystkich urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ) Wykonawca dołączy karty techniczne lub karty katalogowe. 1.2. Zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją / uproszczoną dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, rysunkami, opisem przedmiotu zamówienia. 1.3. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ (dotyczy Zadania nr 1; 2; 4; 5;). 1.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1.5. Prace muszą być prowadzone z uwzględnieniem normalnej pracy Oddziału i Inspektoratów oraz z uwzględnieniem prowadzenia innych robót objętych zamówieniem. 1.6. Termin płatności - 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 1.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, może wykonać całość robót własnymi siłami lub powierzyć do wykonania określone części zamówienia podwykonawcom. 1.8. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorach umowy stanowiących Załącznik nr 12 (w zakresie Zadania nr 1; 2; 4; 5;) oraz Załącznik nr 12 A (w zakresie Zadania nr 3) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 1.9. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej w każdej lokalizacji przed złożeniem ofert. 1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wybranego materiału i kolorystyki oraz do sprawdzenia oferowanego produktu. 1.11. Materiały i surowce użyte do wykonania winny być wysokiej jakości i trwałości, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotui stosowania na rynku. Powinny posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobatę techniczną. Dokumenty muszą być wystawione przez uprawnione jednostki. Jest to zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach