Przetargi.pl
Rewitalizacja obiektów rekreacyjno sportowych w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Jordanowskiej

Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta
  Piramowicza 32
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  REGON: 531412912
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja obiektów rekreacyjno sportowych w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Jordanowskiej
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach