Przetargi.pl
Remonty świetlic wiejskich we wsiach Hryniewicze Małe, Orzechowicze, Hryniewicze Duże

Gmina Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7306851, 7305031 , fax. 857 302 015
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsk Podlaski
  ul. Mickiewicza 46
  17100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 7306851, 7305031, fax. 857 302 015
  REGON: 5065900700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielskpodlaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty świetlic wiejskich we wsiach Hryniewicze Małe, Orzechowicze, Hryniewicze Duże
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach jednego zadania remontu świetlic wiejskich we wsiach Hryniewicze Małe, Orzechowicze, Hryniewicze Duże. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót branży budowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej w budynkach w/w świetlic wiejskich. 1.1 Zakres robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Małe w szczególności: 1.1.1 rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, 1.1.2 rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), 1.1.3 demontaż okien ze ścian drewnianych o powierzchni do 1 m2, 1.1.4 wycięcie otworu w ścianie drewnianej, 1.1.5 wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, gr. blach 0,50 mm, 1.1.6 wykonanie i montaż balustrad schodowych stalowych wys. 1,1 m dwukrotnie malowanych farbą antykorozyjną i nawierzchniową, 1.1.7 wykonanie wywiewników dachowych o śr. 125 mm wykonanych z tworzywa sztucznego, 1.1.8 montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych i jednoramowych fabrycznie wykończonych, 1.1.9 wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomej podposadzkowej, 1.1.10 wykonanie izolacji poziomej w posadzce, ze styropianu gr. 5 cm EPS100-038, 1.1.11 zbrojenie posadzki siatką stalową 15x15 cm z drutu fi 3 mm, 1.1.12 wykonanie posadzki betonowej C16/20 gr. 5,5 cm zatartej na gładko, 1.1.13 ułożenie posadzki z płytek gresowych 50x50 cm szkliwionych antypoślizgowych, 1.1.14 wykonanie cokolika z płytek gresowych wys. 15 cm, 1.1.15 wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych GKFI 12,5 mm na rusztach metalowych 100 mm z wypełnieniem wełną mineralną, 1.1.16 montaż kratek wentylacyjnych, 1.1.17 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami drewnianymi szerokości 80 cm, 1.1.18 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami szerokości 90 cm, 1.1.19 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na ścianach pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.1.20 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na stropie pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.1.21 wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,2 mm pod płyty kart. - gipsowe (strop i ściany), 1.1.22 obłożenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm, 1.1.23 obłożenie stropu z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na gotowym ruszcie drewnianym, 1.1.24 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.1.25 wykonanie gładzi gipsowych na sufitach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.1.26 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża, 1.1.27 montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych, 1.1.28 wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm układanej na stropie, 1.1.29 ułożenie glazury o wymiarach 20x20 cm na klej w pomieszczeniu łazienki i kuchni do wysokości 1,5 m, 1.1.30 obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych PCV komorowego o szerokości 15 cm, 1.1.31 wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych, kabli gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnicy głównej, 1.1.32 montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej, 1.1.33 montaż syfonu podwójnego z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm, 1.1.34 montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym, 1.1.35 montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt", 1.1.36 montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych stojących o śr. nominalnej 15 mm. 1.2 Zakres robót branży budowlanej i elektrycznej świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze w szczególności: 1.2.1 rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, 1.2.2 rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), 1.2.3 wycięcie otworu w ścianie drewnianej, 1.2.4 rozebranie podłóg drewnianych z desek, 1.2.5 rozebranie legarów drewnianych 1.2.6 montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych i jednoramowych fabrycznie wykończonych, 1.2.7 wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomej podposadzkowej, 1.2.8 wykonanie izolacji poziomej w posadzce ze styropianu gr. 5 cm EPS100-038, 1.2.9 zbrojenie posadzki siatką stalową 15x15 z drutu fi 3 mm, 1.2.10 wykonanie posadzki betonowej C16/20 gr. 5,5 cm zatartej na gładko, 1.2.11 ułożenie posadzki z płytek gresowych 50x50 cm szkliwionych antypoślizgowych, 1.2.12 wykonanie cokolika z płytek gresowych wys. 15 cm, 1.2.13 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami drewnianymi szerokości 80 cm, 1.2.14 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na ścianach pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.2.15 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na stropie pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.2.16 wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,2 mm pod płyty kart. - gipsowe (strop i ściany), 1.2.17 obłożenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm, 1.2.18 obłożenie stropu z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na gotowym ruszcie drewnianym, 1.2.19 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.2.20 wykonanie gładzi gipsowych na sufitach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.2.21 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża, 1.2.22 wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm układane na stropie, 1.2.23 wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych wewnętrznych, lampy zewnętrznej, kabli, gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnicy głównej. 1.3 Zakres robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże w szczególności: 1.3.1 rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych, 1.3.2 rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych (strop), 1.3.3 rozebranie komina, 1.3.4 wycięcie otworu w ścianie drewnianej, 1.3.5 wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Grubość blach 0,50 mm. 1.3.6 wykonanie wywiewników dachowych o śr. 125 mm z tworzywa sztucznego, 1.3.7 montaż drzwi zewnętrznych stalowych z ościeżnicą wzmocnionych, jednoramowych fabrycznie wykończonych, 1.3.8 zamontowanie kratek wentylacyjnych, 1.3.9 montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z ościeżnicami drewnianymi szerokości 80 cm, 1.3.10 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na ścianach pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.3.11 wykonanie konstrukcji rusztów z listew metalowych na stropie pod okładziny z płyt kart. – gipsowych, 1.3.12 wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,2 mm pod płyty kart. - gipsowe (strop i ściany), 1.3.13 obłożenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm, 1.3.14 obłożenie stropu z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm na gotowym ruszcie drewnianym, 1.3.15 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.3.16 wykonanie gładzi gipsowych na sufitach z płyt kartonowo – gipsowych, 1.3.17 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów gipsowych z zagruntowaniem podłoża, 1.3.18 wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm układanej na stropie, 1.3.19 ułożenie glazury o wymiarach 20x20 cm na klej w pomieszczeniu łazienki i kuchni do wysokości 1,5 m, 1.3.20 wymiana instalacji elektrycznej poprzez wymianę lamp oświetleniowych, kabli gniazdek i włączników elektrycznych oraz montaż rozdzielnicy głównej, 1.3.21 montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej, 1.3.22 montaż syfonu podwójnego z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm, 1.3.23 montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym, 1.3.24 montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt", 1.3.25 montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. nominalnej 15 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, szkicach i rysunkach poglądowych obrazujących obiekty. Standardy jakościowe zamówienia zostały opisane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób fizycznych wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonanie robót budowlanych (elewacyjne, malowanie, szpachlowanie), b) wykonanie robót instalacji elektrycznej, c) wykonanie robót instalacji wod. – kan. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Z tytułu niezatrudnienia osób na umowę o pracę oraz niezłożenia wymaganych dokumentów określonych w dziale III pkt 7 a)-d) SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić plac budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda przedkładana Zamawiającemu umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku do spełnienia przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz OFERTA-zał. nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym - zał nr 1A do SIWZ, Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał nr 7 do SIWZ, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył podmiot udostępniający zasób z Wykonawcą 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach