Przetargi.pl
Remont Parku Linowego i dostawa sprzętu w Koszalinie ul. Rolna

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75436 Koszalin, ul. Rolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 721 60 10 , fax. 94 721 60 12
 • Data zamieszczenia: 2017-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie
  ul. Rolna 14
  75436 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 721 60 10, fax. 94 721 60 12
  REGON: 33024101800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Parku Linowego i dostawa sprzętu w Koszalinie ul. Rolna
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres zamówienia obejmuje: zad.1 - wykonanie robót budowlanych w zakresie ogrodzenia Parku Linowego o długości 250 m z jedną bramą wjazdową o szer. 4m i 2 furtkami oraz remont tras linowych i ścianki wspinaczkowej oraz przełożenia podkładek olinowania, i/lub zad.2 – dostawę sprzętu wspinaczkowego, asekuracyjnego i ratowniczego. 2.Szczegółowy zakres zamówienia oraz zasady jego realizacji określa kosztorys nakładczy wraz z opisem, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz załącznik graficzny do SIWZ i opis przedmiotu zamówienia do remontu tras linowych będący załącznikiem do umowy a w przypadku dostawy sprzętu - zad. 2. Formularz asortymentowo-cenowy wyposażenia na sprzęt wspinaczkowy, asekuracyjny i ratowniczy (zał. nr 1A do SIWZ). 3.Zaleca się, by Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia, pod warunkiem możliwości ich określenia. 4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach