Przetargi.pl
„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap I”

Gmina Busko-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 41 370-52-00 , fax. (+48) 41 370-52-01
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Busko-Zdrój
  al. Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. (+48) 41 370-52-00, fax. (+48) 41 370-52-01
  REGON: 291009716
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap I”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach