Przetargi.pl
Przewóz dzieci szkolnych niepełnosprawnych taborem samochodowym specjalistycznym na trasie Boguszów- Gorce - Wałbrzych - Boguszów- Gorce w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2021 r.

Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-370 Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 748449311 wew. 52, 748449311 wew. 52 , fax. 748449311 wew. 52
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
  Plac Odrodzenia 1
  58-370 Boguszów-Gorce, woj. brak
  tel. 748449311 wew. 52, 748449311 wew. 52, fax. 748449311 wew. 52
  REGON: 36604798

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci szkolnych niepełnosprawnych taborem samochodowym specjalistycznym na trasie Boguszów- Gorce - Wałbrzych - Boguszów- Gorce w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Boguszów- Gorce do placówek oświatowych na terenie miasta Wałbrzych .Zakres zamówienia obejmuje: świadczenie usługi w zakresie przewozu dzieci szkolnych niepełnosprawnych pojazdem samochodowym (aktualny przegląd techniczny)o minimalnej liczbie osób siedzących 18,zapewniającym przewóz osób niepełnosprawnych oraz wózka inwalidzkiego, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym oraz wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do jej świadczenia w okresie 3 lat szkolnych z wyłączeniem wakacji, ferii szkolnych oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Szacuje się, że w całym okresie objętym umową przewóz będzie realizowany maksymalnie przez 551 dni . Przewozy odbywać się będą z ustalonych z Zamawiającym przystanków na terenie Gminy Boguszów- Gorce do szkól w Wałbrzychu.Długiść jednego kursu wynosi ok. 45 km.Dziennie planowane jest wykonanie 4 kursów dla grupy 30-35 uczniów- łącznie dziennie ok. 180 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną