Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony 33/PN/D/PL/2020 na dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Głównej SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 578 92 22
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
  ul. Wojska Polskiego 27
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 578 92 22
  REGON: 30456200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony 33/PN/D/PL/2020 na dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Głównej SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Kuchni Głównej SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów: Pakiet nr 1 – Artykuły spożywcze – suche, sypkie Pakiet nr 2 – Jaja Pakiet nr 3 – Pieczywo Pakiet nr 4 – Mrożonki warzywne Pakiet nr 5 – Artykuły spożywcze różne Pakiet nr 6 – Warzywa świeże Pakiet nr 7 – Nabiał Pakiet nr 8 – Ryby Pakiet nr 9 – Mięso i wędliny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach