Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są indywidualne środki ochronne – rękawiczki nitrylowe i lateksowe 200 sztuk.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-309 Lublin, Łęczyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 746 100 , fax. 814 746 123
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
  Łęczyńska 1
  20-309 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 746 100, fax. 814 746 123
  REGON: 11263946003460
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są indywidualne środki ochronne – rękawiczki nitrylowe i lateksowe 200 sztuk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są indywidualne środki ochronne – rękawiczki nitrylowe i lateksowe 200 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach