Przetargi.pl
Przebudowa lok 3 oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Radzymińskiej 123 na potrzeby inwestycji „Dom Otwarty z Arteneum – pierwszy komplementarny DK dla osób z niepełnosprawnością”

DOM KULTURY "ŚWIT" W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY ogłasza przetarg

 • Adres: 03-371 Warszawa, ul. Piotra Wysockiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM KULTURY "ŚWIT" W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
  ul. Piotra Wysockiego 11
  03-371 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000285942
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa lok 3 oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Radzymińskiej 123 na potrzeby inwestycji „Dom Otwarty z Arteneum – pierwszy komplementarny DK dla osób z niepełnosprawnością”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu nr 3 oraz budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Radzymińskiej 123 na potrzeby inwestycji „Dom Otwarty z Arteneum – pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach