Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – etap I

Gmina Milejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-316 Milejewo, Elbląska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 231 22 84, 55 231 22 82 , fax. 55 236 38 36
 • Data zamieszczenia: 2021-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milejewo
  Elbląska 47
  82-316 Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 231 22 84, 55 231 22 82, fax. 55 236 38 36
  REGON: 17074768400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://milejewo-ug.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie Układu Drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się: * przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo oraz związane z powyższym: * roboty przygotowawcze; * roboty ziemne; * podbudowa jezdni; * nawierzchnia jezdni; * wykonanie poboczy; * oczyszczenie istniejących rowów; * oczyszczenie istniejących przepustów; * remont istniejących przepustów; * organizacja ruchu i elementy bezpieczeństwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach