Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 109885L od km 0+110,00 do km 1+104,00 w miejscowości Romanówek

Urząd Gminy w Rudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 22-330 Rudnik,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 684 11 23 , fax. 84 684 11 23
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Rudniku
  22-330 Rudnik, woj. lubelskie
  tel. 84 684 11 23, fax. 84 684 11 23
  REGON: 54767800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugrudnik.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 109885L od km 0+110,00 do km 1+104,00 w miejscowości Romanówek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty przygotowawcze, 2)Przebudowa nawierzchni - 3667 m2 3)Budowa i przebudowa zjazdów (naw.bit.)– 218m2 4)Roboty wykończeniowe 5)Urządzenia organizacji ruchu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach