Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Osinach, Szkole Podstawowej w Skrudkach, Szkole Podstawowej w Żyrzynie i Gimnazjum w Żyrzynie dla uczestników projektu pt.: Od wiedzy do kompetencji realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 24-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 881 42 79
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  ul. Powstania Styczniowego 10 10
  24-103 Żyrzyn, woj. lubelskie
  tel. 81 881 42 79
  REGON: 43061597000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Osinach, Szkole Podstawowej w Skrudkach, Szkole Podstawowej w Żyrzynie i Gimnazjum w Żyrzynie dla uczestników projektu pt.: Od wiedzy do kompetencji realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w okresie od października 2013 roku do 31 lipca 2014 roku 2190 godzin zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Osinach, Szkole Podstawowej w Skrudkach, Szkole Podstawowej w Żyrzynie i Gimnazjum w Żyrzynie dla uczestników projektu pt.: Od wiedzy do kompetencji realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia podzielono na 44 części tak, by umożliwić wykonawcom złożenie oferty na każdą część zamówienia. Wykonawca wybiera część zamówienia, której lub, których może być Wykonawcą: Część nr 1 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł I regionalny - 60 godzin Część nr 2 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł II historyczny - 30 godzin Część nr 3 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł III taneczno-wokalny - 60 godzin Część nr 4 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł IV teatralny - 60 godzin Część nr 5 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł V polonistyczny - 30 godzin Część nr 6 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł VI polonistyczny - 30 godzin Część nr 7 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł VII fotograficzny - 30 godzin Część nr 8 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Widziane oczami dziadka i wnuka moduł VIII geograficzny - 30 godzin Część nr 9 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Laboratorium młodego odkrywcy moduł I biologiczno- ekologiczny - 60 godzin Część nr 10 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Laboratorium młodego odkrywcy moduł II polonistyczny - 30 godzin Część nr 11 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Laboratorium młodego odkrywcy moduł III polonistyczny - 30 godzin Część nr 12 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach w ramach projektu interdyscyplinarnego Ocalić od zapomnienia moduł I teatralno-filmowy - 30 godzin Część nr 13 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach w ramach projektu interdyscyplinarnego Ocalić od zapomnienia moduł II robótki ręczne - 30 godzin Część nr 14 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach w ramach projektu interdyscyplinarnego Ocalić od zapomnienia moduł III- zajęcia z kaligrafii - 30 godzin Część nr 15 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach w ramach projektu interdyscyplinarnego Ocalić od zapomnienia moduł IV plastyczno- techniczny - 30 godzin Część nr 16 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach w ramach projektu interdyscyplinarnego Młody człowiek światłym obywatelem świata moduł I językowy - 30 godzin Część nr 17 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach w ramach projektu interdyscyplinarnego Młody człowiek światłym obywatelem świata moduł II dziennikarski - 30 godzin Część nr 18 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach w ramach projektu interdyscyplinarnego Młody człowiek światłym obywatelem świata moduł III komputerowy - 60 godzin Część nr 19 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrudkach w ramach projektu interdyscyplinarnego Obraz, fotografia i grafika komputerowa moduł I plastyczny - 30 godzin Część nr 20 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrudkach w ramach projektu interdyscyplinarnego Obraz, fotografia i grafika komputerowa moduł II plastyczny - 30 godzin Część nr 21 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrudkach w ramach projektu interdyscyplinarnego Obraz, fotografia i grafika komputerowa moduł III fotograficzny - 30 godzin Część nr 22 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrudkach w ramach projektu interdyscyplinarnego Obraz, fotografia i grafika komputerowa moduł IV informatyczny - 30 godzin Część nr 23 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrudkach w ramach projektu interdyscyplinarnego ABC Przedsiębiorczości moduł I matematyczny - 60 godzin Część nr 24 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrudkach w ramach projektu interdyscyplinarnego ABC Przedsiębiorczości moduł I informatyczny - 60 godzin Część nr 25 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Spotkanie ze sceną dla grupy I - 60 godzin Część nr 26 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Spotkanie ze sceną dla grupy II - 60 godzin Część nr 27 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Skarby regionu dla grupy I - 60 godzin Część nr 28 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie w ramach projektu interdyscyplinarnego Skarby regionu dla grupy II - 60 godzin Część nr 29 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klas III Gimnazjum w Żyrzynie dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 30 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy III Gimnazjum w Żyrzynie dla grupy III i IV - 60 godzin Część nr 31 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum w Żyrzynie dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 32 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z Języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum w Żyrzynie dla grupy III i IV - 60 godzin Część nr 33 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Osinach dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 34 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Osinach dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 35 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Osinach dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 36 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Skrudkach dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 37 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Skrudkach dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 38 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Skrudkach dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 39 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Żyrzynie dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 40 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Żyrzynie dla grupy III i IV - 60 godzin Część nr 41 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Żyrzynie dla grupy I, II i III - 90 godzin Część nr 42 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Żyrzynie dla grupy IV i V - 60 godzin Część nr 43 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Żyrzynie dla grupy I i II - 60 godzin Część nr 44 pełnienie roli nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Żyrzynie dla grupy III, IV i V - 90 godzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zyrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach