Przetargi.pl
Kodeks pracy - strona nr 29

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity) - Kodeks pracy - strona nr 29

Spis treściWyjaśnienia

Kwalifikacje zawodowe pracowników

Art. 102.
Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 771-773, w zakresie nie uregulowanym w przepisach szczególnych.
Art. 103.
W zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną