Przetargi.pl
Kodeks pracy - strona nr 19

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity) - Kodeks pracy - strona nr 19

Spis treściWyjaśnienia

Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Art. 77.
§ 1. Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
§ 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną