Przetargi.pl
Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 000184804
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyZespół Szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów szkoleniowych nauczycieliZespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach