Przetargi.pl
Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 15-029 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 326 306 , fax. 857 326 306
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
  Słonimska 47/1
  15-029 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 326 306, fax. 857 326 306
  REGON: 18480400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.budujemy.zsbg.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli zgodnie z poniżej określonym opisem przedmiotu zamówienia: 1) Jednodniowy wyjazd szkoleniowy dla uczniów w firmie PERI w Warszawie; 2) Jednodniowy wyjazd szkoleniowy dla uczniów w firmie MAJSTERPOL w Warszawie; 3) Czterodniowy wyjazd szkoleniowy dla uczniów w do Warszawy, Poznania, Śremu, Konina, Biskupina i Kórnika; 4) Jednodniowy wyjazd szkoleniowy dla uczniów w firmie TPI w Warszawie; 5) Czterodniowy wyjazd szkoleniowy dla uczniów do Soliny; 6) Dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla uczniów do Krakowa; 7) Czterodniowy wyjazd na targi Budma w Poznaniu; 8) Dwudniowy wyjazd na Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach; 9) Trzydniowy wyjazd na Międzynarodowe Targi Instalacyjne w Poznaniu; 10) Dwudniowy wyjazd na Targi Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja w Warszawie; 11) Trzydniowy wyjazd szkoleniowy dla wyjazd nauczycieli do Opola. 2. Szczegółowy sposób świadczenia usługi i rozliczania przedmiotu umowy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach