Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn: 1. Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowa, 2. Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100 mb + przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską), 3. Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia Projekt - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324590431 , fax. +48327218703
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. +48324590431, fax. +48327218703
  REGON: 000526883
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn: 1. Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowa, 2. Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100 mb + przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską), 3. Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia Projekt - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 1) Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Teligi w Wodzisławiu Śląskim przy posesji 23B na długości ok. 100 m. Projekt - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowa Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni ul. Parkowej w Wodzisławiu Śląskim o długości ok. 100 m, od skrzyżowania z ul. Osadniczą. CZĘŚĆ II opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 2) Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100 mb + przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską) Wykonanie projektu przebudowy ciągu drogowego ul. Bojowników w Wodzisławiu Śląskim o długości ok. 100 m, łącznie z przebudową skrzyżowania z ul. Radlińską. CZĘŚĆ III opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 3) Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni ul. Gołębiej w Wodzisławiu Śląskim od posesji nr 39, o długości ok. 200 m. Projekt - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu) Wykonanie projektu zmiany konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim od posesji nr 3 do przepustu, o długości ok. 150 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach