Przetargi.pl
Hurtowy zakup z dostawą do zamawiającego oleju napędowego

Gmina Wielgomłyny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 871 087 , fax. 447 871 082
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielgomłyny
  ul. Rynek 1
  97-525 Wielgomłyny, woj. łódzkie
  tel. 447 871 087, fax. 447 871 082
  REGON: 55200100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielgomlyny.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Hurtowy zakup z dostawą do zamawiającego oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup z dostawa do zamawiającego oleju napędowego z podziałem na 2 części. Odbiorcami dostaw oleju napędowego jest Zakład Komunalny w Wielgomłynach i Gmina Wielgomłyny. Oferta może obejmować zamówienie na jedną lub dwie części. Część 1 zamówienia: Obejmuje zakup z dostawą do Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach w 2021 roku oleju napędowego w ilości maksymalnie 35 000 litrów. Część 2 zamówienia: Obejmuje zakup z dostawą do Gminy Wielgomłynach w 2021 roku oleju napędowego w ilości maksymalnie 5000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach