Przetargi.pl
Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ogłasza przetarg

 • Adres: 31-001 Kraków, Wawel
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 225 155 , fax. 124 215 177
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
  Wawel 5
  31-001 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 225 155, fax. 124 215 177
  REGON: 00027600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk, oprawa i dostawa (wraz z wniesieniem) do siedziby Zamawiającego wydawnictw książkowych: 1.a Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augusta t. I (Dzieje arrasów) – wyd. II poprawione wersja polska Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 240, kreda mat 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 1.b Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augusta t. I(Dzieje arrasów) – wyd. II poprawione wersja angielska Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 240, kreda mat 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 2. Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augusta t. II (katalog zbiorów) wyd. II poprawione wersja polska Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 640, plus 7 wkładek w formacie 350 x 265 mm, kreda mat 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 3. Katalog Arrasów Króla Zygmunta Augusta t. III (eseje), nowość wydawnictwo dwujęzyczne Nakład: 1000 Blok książki: 225 x 265 mm (po obcięciu), 4+4, s. 300, kreda mat 130 g/m2, oprawa szyta, klejona: karton biały 330 g/m2, biga, 2 skrzydełka; kolor 4+0, folia mat 4.a Arrasy Króla Zygmunta, aut. M. Piwocka x 8 w językowych, parametry druku jak w wersji polskiej, różne nakłady. wersja polska Nakład: 3000 Blok książki: 225 x 283 mm (po obcięciu), 4+4, 200 s., kreda mat 130 g/m2, oprawa zintegrowana: oklejka karton 250 g/m2, biga, 4+0, folia aksamitna lub matowa, lakier wybiórczo, okładzina karton 350 g/m2, wyklejka 4+0 4.b wersja angielska Nakład: 3000 4.c wersja niemiecka Nakład: 2000 4.d wersja hiszpańska Nakład: 2000 4.e wersja francuska Nakład: 1000 4.f wersja włoska Nakład: 1000 4.g wersja rosyjska Nakład: 1000 4.h wersja ukraińska Nakład: 1000 5. Arrasy, książeczka „aktywna” dla dzieci – wydanie II Nakład: 3000 32 str., 280 x 280 mm, środek: objętość: ss. 28, kolor: 4+4 papier środek 170 g, okładka miękka 300, kolor 4+4, folia mat, szycie nićmi + oprawa klejona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach