Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach Projektu pn. "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim".

Powiat Kamiennogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. W. Broniewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 50 100 , fax. 075 64 50 111
 • Data zamieszczenia: 2022-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamiennogórski
  ul. W. Broniewskiego 15
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 50 100, fax. 075 64 50 111
  REGON: 23082130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kamienna-gora.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach Projektu pn. "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy wyposażania i pomocy dydaktycznych dla pracowni ZSZiO w Kamiennej Górze. Zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane do realizacji szkoleń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach