Przetargi.pl
Dostawa warzyw, owoców i kiszonek do AŚ Piotrków Tryb.

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Wronia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 616 64 00, , fax. 44 616 63 15
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  Wronia 76
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 616 64 00, , fax. 44 616 63 15
  REGON: 32010100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw, owoców i kiszonek do AŚ Piotrków Tryb.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw, owoców i kiszonek do AŚ Piotrków Tryb. zgodnie z poniższym zestawieniem: CZEŚĆ I • burak ćwikłowy w ilości - 9 000 kg • cebula w ilości - 13 000 kg • kapusta biała w ilości - 7 000 kg • kapusta czerwona w ilości - 4 000 kg • kapusta pekińska w ilości - 2 000 kg • kapusta włoska w ilości – 1 000 kg • marchew w ilości -18 000 kg • pietruszka korzeniowa w ilości - 2 000 kg • seler korzeniowy w ilości - 3 000 kg • por w ilości - 2000 kg CZĘŚĆ II • jabłka lobo w ilości - 8 000 kg CZĘŚĆ III • kapusta kwaszona w ilości – 10000 kg • ogórek kiszony w ilości – 6000 kg II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: CZEŚĆ I • burak ćwikłowy - CPV 03221111-7 • cebula - CPV 03221113-1 • kapusta biała - CPV 03221410-3 • kapusta czerwona - CPV 03221410-3 • kapusta pekińska - CPV 03221410-3 • kapusta włoska - CPV 03221410-3 • marchew - CPV 03221112-4 • pietruszka korzeniowa - CPV 03221110-0 • seler korzeniowy - CPV 03221110-0 • por - CPV 03221300-9 CZĘŚĆ II • jabłka lobo - CPV 03222321-9 CZĘŚĆ III • kapusta kwaszona w ilości – CPV – 15331142-4 • ogórek kiszony w ilości – CPV - 15331000-7 Towar powinien być wyprodukowany zgodnie z polską normą: CZEŚĆ I • burak ćwikłowy - PN-R-75360:1972 • cebula – PN-R-75357:1987 • kapusta biała – PN-R-75362:1972 • kapusta czerwona - PN-R-75362:1972 • kapusta pekińska – PN-R-75362:1972 • kapusta włoska - PN-R-75362:1972 • marchew – PN-R-75358:1984 • pietruszka korzeniowa - PN-R-75370:1996 • seler korzeniowy - PN-R-75371:1996 • por - PN-R-75521:1996 CZĘŚĆ II • jabłka lobo - PN-R-75024:1984 CZĘŚĆ III • kapusta kwaszona w ilości – PN-A-77700:2006 • ogórek kiszony w ilości – PN-A-77701:1997
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach