Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 690 247 , fax. 228 341 820
 • Data zamieszczenia: 2021-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80
  01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 690 247, fax. 228 341 820
  REGON: 12298697000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje 7 pakietów: PAKIET 1 - defibrylator dla Oddziału Kardiologicznego, PAKIET 2 - aparat do znieczulenia ogólnego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (2 szt.), PAKIET 3 - aparat RTG przyłóżkowy dla Oddziału Neonatologicznego, PAKIET 4 - respiratory dla Oddziału Neonatologicznego (2 szt.), PAKIET 5 - automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, PAKIET 6 - tor wizyjny z wideobronchoskopem do diagnostyki endoskopowej płuc dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, PAKIET 7 - aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego dla II Oddziału Chorób Wewnętrznych (2 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach