Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych dla pracowników ALP w 2014 r.

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 39
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7302652 , fax. 085 7302617
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
  ul. Studziwodzka 39 39
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 7302652, fax. 085 7302617
  REGON: 05051181300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Leśnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych dla pracowników ALP w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Marynarka męska i damska - gabardyna lub tropik szt. 7, Spodnie męskie i damskie - gabardyna lub tropik szt. 10, Marynarka męska i damska - gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 3, Spodnie męskie i damskie - gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 7, Spódnica - gabardyna lub tropik szt. 1, Spódnica - gabardyna z wykończeniem oleofobowym szt. 1, Koszula męska, bluzka damska szt. 13, Koszula męska, bluzka damska - bawełna 100% szt. 34, Krawat szt. 7, Czapka szt. 3, Płaszcz męski szt. 2, Kapelusz damski lub męski szt. 5, Kurtka męska szt. 15, Szalik szt. 3, Rękawice damskie lub męskie para 12, Skarpety letnie termoaktywne para 17, Skarpety przejściowe termoaktywne para 12, Skarpety zimowe termoaktywne para 31, Półbuty męskie, damskie para 34, Mundur codzienny leśnika: Koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem szt. 29, Koszula męska, bluzka damska z długim rękawem i krótkim rękawem - bawełna 100% szt. 28, Sweter (nowy wzór) szt. 34, Kamizelka szt. 14, Bluza z polaru typu windstoper szt. 20, Kurtka wierzchnia szt. 8, Czapka zimowa szt. 9, Peleryna szt. 1, Półbuty typu Sympatex para 19, Półbuty typu Gore-tex para 10, Mundur terenowy leśnika: Bluza z kamizelką letnią szt. 16, Spodnie letnie szt. 43, Czapka letnia szt.15, Kurtka zimowa szt. 12, Spodnie zimowe szt. 15, Czapka zimowa szt. 9, Trzewiki typu Sympatex para 5, Trzewiki typu Gore-tex niskie para 3, Trzewiki typu Gore-tex wysokie para 4, Trzewiki typu Sympatex z ociepleniem typu Tinsulate para 1, Trzewiki typu Gore-tex wysokie z ociepleniem typu Tinsulate para 5, Oznaki uzupełniające: Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem Szt. 2, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk.bialystok.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach