Przetargi.pl
Dostawa produktów nabiałowych oraz margaryny.

Zakład Karny w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, Nowiejskiego 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552672800
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie
  Nowiejskiego 14
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 552672800
  REGON: 000319724
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów nabiałowych oraz margaryny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Nabiał1. Mleko w proszku odtłuszczone rozpuszczalne w ilości 2 500 kg;2. Twaróg półtłusty 200g kostka w ilości 3 700 kg;3. Ser topiony 100g kostka (bez dodatków smakowych mięsnych typu szynka, salami, itp.) w ilości 600 kg;4. Jogurt naturalny 150g (bez dodatków smakowych) ilości 1 980 kg;5. Serek twarogowy typu kanapkowy 100g – 125g (bez dodatków smakowych cebuli oraz czosnku, bez dodatków substancji pochodzenia zwierzęcego, np. żelatyny) w ilości 660 kg;6. Śmietanka UHT zawartość tłuszczu 12%-18% w ilości 700 litrów;7. Serek twarogowy typu fromage 80g – 100g (bez dodatków smakowych cebuli oraz czosnku, bez dodatków substancji pochodzenia zwierzęcego, np. żelatyny) w ilości 1 700 kg;8. Ser żółty twardy typu gouda, morski, edamski, tylżycki w ilości 1 150 kg.Część II Margaryna1. Margaryna roślinna do smarowania pieczywa o obniżonej zawartości tłuszczu (kostka 250g)w ilości 26 500 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15542100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach