Przetargi.pl
DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW – ŚMIECIARKI MAŁEJ

Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, ul. Szklarniowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 415 565 , fax. 158 415 569
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku
  ul. Szklarniowa 1
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 158 415 565, fax. 158 415 569
  REGON: 83037509700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzknisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW – ŚMIECIARKI MAŁEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego (śmieciarka bezpylna) do zbierania i transportu odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku 37-400 Nisko, ul. Szklarniowa 1 w terminie nie wcześniej niż 26 lipca 2019r. i nie później niż 120 dni od podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zmówienia na własny koszt. Koszty: ubezpieczenia, zarejestrowania samochodu oraz podatku od środków transportu nie stanowią przedmiotu zamówienia i będą odrębnie pokrywane przez Zamawiającego. Opis małej śmieciarki zgodnie ze specyfikacją j.n. : Podwozie 1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 2. DMC – min. 7 T , max. 10T 3. Długość pojazdu max. - 7 000 mm 4. Szerokość pojazdu max. - 2 300 mm 5. Wysokość pojazdu około - 2800 mm 6. Silnik wysokoprężny, z wtryskiem bezpośrednim COMMON RAIL, o mocy min. 145 KM, emisja spalin min. EURO 6 7. skrzynia biegów mechaniczna min. 6+1 z przystawką odbioru mocy 8. Sztywna belka osi tylnej 9. Kabina 3 miejscowa 10. Wspomaganie układu kierowniczego 11. Automatyczna klimatyzacja 12. obrotomierz, prędkościomierz, tachograf cyfrowy, komputer pokładowy, immobilizer, 13. lusterka wsteczne szerokokątne sterowane oraz ogrzewane elektrycznie, 14. Zbiornik paliwa min. 100 l zamykany na klucz 15. Układ hamulcowy o dwu niezależnych obwodach, z układem ABS, hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej 16. Koła bliźniacze osi tylnej 17. Wyposażenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami (gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy 18. Radio z systemem Bluetooth Zabudowa 1. Pojemność skrzyni ładunkowej min 8,0 m3 (do 11m³) 2. Masa przewożonych odpadów nie mniej niż 2 500 kg 3. Skrzynia ładunkowa ożebrowana, wzmocnienia poziome i pionowe(kratownica) na ścianach bocznych 4. Sterowanie urządzeniem załadowczym i płytą zgniatającą manipulatorem umieszczonym w hermetycznej skrzynce zamykanej na klucz, 5. Urządzenie załadowcze boczne prawe, przystosowane do załadunku pojemników od 110 litrów do 1 100 litrów, 6. Sterowanie podnoszeniem klapy tylnej ze skrzynki w tylnej części zabudowy 7. Sterowanie podnoszeniem klapy tylnej ze skrzynki w tylnej części zabudowy 8. Stopień zgniotu od 2 do 5 9. Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny płytowy, praca płyty na całej długości zbiornika zasypowego, 10. Skrzynia ładunkowa szczelna umożliwiająca transport odpadów uwodnionych tzw „bioodpadów” 11. Tylna klapa ożebrowana (kratownica), otwierana hydraulicznie, 12. Tylna klapa wyposażona w uchwyty na pojemnik na worki oraz miotłę i łopatę, Dodatkowe informacje. 1. Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem:  książka gwarancyjna podwozia oraz karta gwarancyjna zabudowy,  wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w tym świadectwo homologacji całopojazdowej .  instrukcja obsługi w języku polskim, 2. Samochód musi odpowiadać warunkom technicznym, przepisom BHP, i ustawy Prawo o ruchu drogowym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ – określone jako parametry graniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz oferty wg załącznika nr 2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach