Przetargi.pl
Dostawa pierwszego wyposażenia – etap III do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-730 Mszana Dolna, ul. Fabryczna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 3310015 , fax. 0-18 3310015
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  ul. Fabryczna 3
  34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
  tel. 0-18 3310015, fax. 0-18 3310015
  REGON: 19536300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mowmszana.internetdsl.pl/glowna.htm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pierwszego wyposażenia – etap III do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia – ETAP III do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Zamówienie podzielone jest na 4 części. Część I: Wyposażenie kuchni Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A – część I opis. Część II: AGD Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku B – część II opis. Część III: Wyposażenie internatu Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku C – część III opis. Część IV: Sprzęt sportowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku D – część IV opis. Gwarancja dla wyposażenia będzie nie krótsza niż wynikająca z gwarancji udzielonych przez producentów. Wszędzie gdzie jest mowa o ofercie należy rozumieć ofertę częściową. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach