Przetargi.pl
Dostawa opatrunków wg pakietów 1 – 9

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7842030 , fax. 71 3270911
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
  50-369 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7842030, fax. 71 3270911
  REGON: 000288998
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opatrunków wg pakietów 1 – 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opatrunków wg pakietów 1 – 9: a. Pakiet nr 1: opatrunków podstawowych b. Pakiet nr 2: opasek dzianych, elastycznych, gipsowych, podgipsowych, siatek opatrunkowych c. Pakiet nr 3: dostawa plastrów i przylepców d. Pakiet nr 4: dostawa tupferów, kompresów, serwet e. Pakiet nr 5: dostawa opatrunków specjalistycznych f. Pakiet nr 6: dostawa opatrunków różnych g. Pakiet nr 7: dostawa folii operacyjnych h. Pakiet nr 8: dostawa gąbek hemostatycznych i. Pakiet nr 9: dostawa opatrunków specjalistycznych do wkłuć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach