Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB SZKOŁY POSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRĘPSKU.

Szkoła Podstawowa ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Krępsko, ul. Szkolna 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 418 95 27 , fax. 91 418 95 27
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa
  ul. Szkolna 2 2
  72-100 Krępsko, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 418 95 27, fax. 91 418 95 27
  REGON: 00126493600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB SZKOŁY POSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRĘPSKU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Olej opałowy: wartość opałowa - min. MJ/kg 42,6; zawartość siarki % - max 0,10; zawartość wody mg/kg - max 200; zawartość zanieczyszczeń stałych - mg/kg 24; wielkość dostawy określa się na 15 m3; dostawa jednorazowa z terminem max 2 dni od podpisania umowy; dopuszcza się +/- o 15% planowanej wielkości dostawy; dostawa transportem Wykonawcy do Szkoły Podstawowej w Krępsku, ul. Szkolna 2, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie; oferowany olej musi posiadać świadectwo jakości określające właściwości energetyczne i zawartość zanieczyszczeń potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym przez producenta (kopia dokumentów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipspkrepsko.goleniow.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach